Οι Μωμόγεροι 4 Ιανουαρίου πηγαίνουν, στο Τσοτύλι, για την αναβίωση του εθίμου.