Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ αντιπρόσωπος στην Κοζάνη του Πολυεθνικού Ομίλου Εταιριών G4S, επιθυμεί να προσλάβει:

  • Υπεύθυνο πωλήσεων για την περιοχή της Κοζάνης, με κύρια καθήκοντα την υποστήριξη και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολόγιου.

Ελάχιστα Προσόντα

  • Άδεια οδήγησης και ικανότητα οδήγησης.

Αν ενδιαφέρεστε για άμεση πρόσληψη αποστείλατε το βιογραφικό, στο email: sales@vnikolaou.gr υπόψιν κα Ελένης Ζυμάρα αναφέροντας «πως ενδιαφέρεστε για την θέση υπεύθυνος πωλήσεων».