Το kozan.gr, σας παρουσιάζει τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας, με χρονική ισχύ 3 μηνών, που θα τεθούν σε εφαρμογή όταν ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων κι αντικατάστασης στηθαίων στη γέφυρα Ρυμνίου. Η κυκλοφορία στο τμήμα του δρόμου θα διακοπεί από τη διασταύρωση Αιανής – Καισαρειάς – Ρυμνίου έως και τη διασταύρωση Αιανής – Ρυμνίου – Φρουρίου. Η κυκλοφορία στην πρώτη περίπτωση θα εκτραπεί μέσω της Επ. Οδού Κοζάνης – Αιανής ή της Επ. Οδού Κοζάνης – Κρόκου – Καισαρειάς και στη συνέχεια μέσω Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας (Γέφυρα Σερβίων) και για τις δύο περιπτώσεις, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μέσω της Ε.Ο. Ρύμνιο – Γούλες – Αυλές και μέσω της Επ. Οδού Διασταύρωση Ε.Ο. – Αυλές – Λάρισα προς Κοζάνη (Γέφυρα Σερβίων).

Τα μέτρα θα διαρκέσουν 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Όταν γίνει η έναρξη των εργασιών στα σημεία διακοπής της κυκλοφορίας, θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες. Συγκεκριμένα στα σημεία εισόδου και εξόδου του Επαρχιακού δρόμου, δηλ. στην Αιανή και την Καισαρειά για την διακοπή της κυκλοφορίας στον εν λόγω δρόμο όπως επίσης και στη Κοζάνη στην αρχή των Επ. Οδών Κοζάνης – Αιανής και Κοζάνης – Κρόκου – Καισαρειάς και επί της ΕΟ Κοζάνης – Λάρισας (∆/ση Τριγωνικού και ∆/ση Κρανιδιών) έτσι ώστε να πληροφορούνται οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την οδό για την εκτροπή. Bάσει χρονοδιαγράμματος η χρονική διάρκεια για την υλοποίηση των εργασιών ορίζεται στις 5 εβδομάδες.

kozan.gr