Εικόνα της υψηλής γέφυρας Σερβίων μέσα από τη λίμνη. Σε ισχύ τα μέτρα κυκλοφορίας. Βίντεο από τον τηλεοπτικό σταθμό FLASH