Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα εξορμήσεων του ΣΕΟ Κοζάνης για το έτος 2020 που είναι αφιερωμένο στα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου!
Καλές και ασφαλείς εξορμήσεις να έχουμε!
Μπορείτε να το ξεφυλλίσετε ηλεκτρονικά ή να το προμηθευτείτε σε έντυπη μορφή από το γραφείο του Συλλόγου.