Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να αξιολογήσει τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες σχετικές με τις εργασίες και τα καθήκοντα που αναθέτονται σε εργαζομένους του τομέα «Γραμματειακής Υποστήριξης».

Η Πιστοποίηση «Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης» ενδείκνυται για ομάδες

·         νεοεισερχομένων στον γραμματειακό κλάδο,

·         υφιστάμενων γραμματειακών και διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων,

·         ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ. ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής Γραμματειακής Υποστήριξης.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Η διάρκεια εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά.

Διάρκεια Σεμιναρίου : 20 ώρες

Κόστος Σεμιναρίου :  180 €

Χρόνος υλοποίησης : 1 μήνας

Έναρξη νέου τμήματος Δευτέρα 10.4.2017

Πληροφορίες 2461027001 &  goo.gl/OkcY0q

Εγγραφές  goo.gl/9poUa8

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.