Ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης B. Βασιλακόπουλος μιλά για την υποβολή πρότασης του Δήμου Κοζάνης στο Πράσινο Ταμείο για το έργο με τίτλο: Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανέλαιων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών. (Προϋπολ. 50.000,00 με ΦΠΑ).