Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο μέχρι πρότινος Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσαλίκης του Ιωάννη προήχθη στο βαθμό του Πυράρχου και παραμένει Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς.