Η νέα Διοίκηση του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης που εξελέγη στις αρχαιρεσίες της 9ης Φεβρουαρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13 Φεβρουαρίου 2020 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος Μητσόπουλος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Βατάλης Γεώργιος

Γραμματέας Ζυμάρας Δημήτριος

Ταμίας Μαυρομάτης Χαράλαμπος

Μέλος Πατσιούρας Νικόλαος