Με ψήφους 18 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ και 3 ΛΕΥΚΑ, ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου 2020 η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Σερβίων, που είχε αναπεμφθεί από την εποπτεύουσα αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για την εγγραφή ως υποχρεωτικών δαπανών της μισθοδοσίας του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και των Ειδικών Συνεργατών του Δήμου.

Η πρόταση που κατατέθηκε στο σώμα προς ψήφιση εμφανίστηκε σαν κοινή πρόταση των τριών παρατάξεων, ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ και σε σχέση με την εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης που είχε εγκριθεί στη συνεδρίαση της Δευτέρας 27.1.2020, διαφοροποιήθηκε στα παρακάτω:

– Εγγραφή δαπάνης για τακτικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 23.760 €

– Εγγραφή δαπάνης για ασφαλιστικές εισφορές του Γενικού Γραμματέα: 7.920 €

– Ενοποίηση τριών κωδικών που αφορούσαν δαπάνες για υπηρεσίες καταγραφής αυθαιρέτων σε έναν, με δαπάνη 37.120 €, μειωμένο σε σχέση με το σύνολο των τριών κωδικών με το ποσό της δαπάνης του Γενικού Γραμματέα (κατά 31.680 €).

Σχετικά με τις δαπάνες για τους τρεις Ειδικούς Συνεργάτες του Δήμου, αυτές παρέμειναν οι ίδιες (45.000 € για τις αποδοχές και 15.000 € για τις ασφαλιστικές εισφορές).

Όπως προαναφέραμε, ΥΠΕΡ της πρότασης ψήφισαν 18 δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΚΑΤΑ (1 ψήφος) ο επικεφαλής της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Νίκος Γεωργακόπουλος και ΛΕΥΚΟ οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Μπάκανος και Γιώργος Παναγιωτούλας της παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και Κώστας Πεχλιβανίδης της παράταξης ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ.

ΓΜ/mikrovalto.gr