Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το kozan.gr, με σχετική του ανάρτηση (δείτε εδώ), είχε αναφερθεί στο προληπτικό μέτρο πρόταση που εξέταζαν οι αρμόδιοι για τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, με χρονο-καθυστέρηση κι από τις δύο πλευρές της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων.

Φαίνεται πως μάλλον προχωράει το σενάριο – πρόταση αυτό/αυτή (μένει να δούμε την τελική του μορφή και τους χρόνους) καθώς, όπως φαίνεται και στο παρακάτω έγγραφο, στην προμήθεια υλικών για να εφαρμοστεί εναλλακτική μονοδρόμηση μέσω σηματοδοτών λόγω εφαρμογής μέτρων ρύθμισης στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ), προχωρά η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. Το σύνολο της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 13.801,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).