Μεσημέρι Σαββάτου 22/2, με Γ. Σερβετά, στο Bo cafe-bar, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.