ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.

Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόμου σκοπεύει να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε η αυτοδιοίκηση να παίξει τον πραγματικό, αναπτυξιακό της ρόλο. Η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι παραγωγός ανάπτυξης, πέρα από την καθημερινή εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, από την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και την κάλυψη βασικών αναγκών. Μέσα λοιπόν, από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύεται η ικανότητα της αυτοδιοίκησης, επιταχύνονται οι αναγκαίες διαδικασίες, θέτοντας στο επίκεντρο και στο προσκήνιο το αποτέλεσμα. Βλέποντας δηλαδή το στόχο και κάθε πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου είναι εστιασμένος στο αποτέλεσμα.

Θα αναφερθώ κυρίως σε συγκεκριμένα άρθρα του σχεδίου, που τα γνωρίζω πολύ καλά και μπορώ μάλιστα, επί αυτών, να διατυπώσω και τη γνώμη μου για μια, δύο βελτιωτικές προτάσεις.

Προσδοκούμε λοιπόν, μέσα από αυτό το σχέδιο νόμου, σε μια ανάπτυξη που θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, ως μια περιβάλλουσα που διαχέεται σε όλες της ενέργειες και διαχέεται επίσης και στις πολιτικές, τις οποίες υποστηρίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Προσδοκούμε τελικά να συμβάλουμε σε μια αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη, καθόσον αυτή θα στηρίζεται και θα σχεδιάζεται από τα υποκείμενα της ανάπτυξης. Δηλαδή, από τους φορείς, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στις τοπικές κοινωνίες.

Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει να συμβάλουμε και εμείς και εκεί στοχεύει το σχέδιο νόμου, τουλάχιστον στα πρώτα του άρθρα, σε μια συνολική βελτίωση των συντελεστών που επηρεάζουν την ανάπτυξη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητή κυρία Πρόεδρε, μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για τη μόχλευση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας, με έμφαση στις πολιτικές ενδογενούς και πράσινης ανάπτυξης, την καινοτομία, την επικουρικότητα, την εξοικονόμηση πόρων και τέλος, στην ένταξη της χωρικής διάστασης, στη διαδικασία της περιφερειακής ανάπτυξης.

Άλλωστε, κάθε προσπάθεια θα πρέπει να στηρίζεται από αυτούς που αποτελούν το υποκείμενο της ανάπτυξης. Δηλαδή, τις τοπικές κοινωνίες και τους μηχανισμούς, που αυτές διαθέτουν. Αναγκαία επίσης προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του θεσμικού και διοικητικού ισοζυγίου. Εκείνου του πλαισίου, που θα δώσει αξία στις θεσμικές αλλαγές που προωθούνται μέσα από το παρόν σχέδιο νόμου.

Συμπληρωματικά, προτείνεται και απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμών υποστήριξης.