Άναψε ο Φανός του Κεραμαργιο. Βίντεο ώρα λήψης 20:25