Δεν αναψε ο Φανός Αριστοτέλης. Φωτογραφία ώρα λήψης 21:10