Απόλυτα ευχαριστημένος, δηλώνει σε συνεργάτες του, ο Δήμαρχος Σερβίων Χ. Ελευθερίου, αναφορικά με την απόφαση, με ημερομηνία 27/2, σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της χρήσης έτους 2020 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Μ’ αυτή την απόφαση οι Δήμοι της χώρας θα ελαφρυνθούν σημαντικά και θα μπει στα ταμεία της ΔΕΗ «ζεστό» χρήμα. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε, στα ίδια πρόσωπα, νιώθει δικαιωμένος, αφού είχε θέσει επιτακτικά το θέμα τόσο στη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών στην Καστοριά, όσο και στην ημερίδα για την απολιγνιτοποίηση στην Πτολεμαΐδα, ενώ και στην πρόταση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων επέμενε για την εγγραφή του χρέους προς τη ΔΕΗ στον δημοτικό προϋπολογισμό για το έτος 2020.