46 θέσεις εργατών (δίμηνα) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας.