Τη σύνδεση του Δήμου Σερβίων με το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, μέσω του “Τούρκικου σχολείου”, προωθεί ο Δήμαρχος Σερβίων Χ. Ελευθερίου. Όπως πληροφορούμαστε ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον Πρύτανη Θ. Θεοδουλίδη και του πρότεινε την αξιοποίηση του ιδιαίτερου αυτού κτηρίου. από το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, με αμφίδρομα οφέλη τόσο για το ίδρυμα όσο και για την περιοχή των Σερβίων. Τα τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (με το μάρμαρο της περιοχής Τρανοβάλτου) αλλά και Γεωπονίας (με τον κάμπο των Σερβίων) θα μπορούσαν να «δέσουν»  με το κτήριο του “Τούρκικου σχολείου”, δημιουργώντας ένα σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα για την περιοχή.