Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι στις προτάσεις της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας για την μεταλιγνιτική περίοδο, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν μόλις χθες, προτείνεται η κατασκευή ΧΥΤΑ Αμιάντου στις εγκαταστάσεις των πρώην ΜΑΒΕ.

Η πρόταση αυτή ήταν πρόταση του δημάρχου Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρ., η οποία και ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο.

Θέλουμε να γνωρίσουμε στους πολίτες του δήμου Σερβίων και ιδιαίτερα των πολίτες των Καμβουνίων, ότι ο δήμαρχος δεν είχε καμιά εξουσιοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο να κάνει τέτοια πρόταση.

Το θέμα της κατασκευής ΧΥΤΑ Αμιάντου στις εγκαταστάσεις των πρώην ΜΑΒΕ, έθεσε ο δήμαρχος στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 9-3-2020, κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος για την απολιγνιτοποίηση.

Η παράταξή μας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έχει εκφρασμένη εδώ και χρόνια θέση, ότι είναι κατά της κατασκευής του ΧΥΤΑ Αμιάντου.

Ενημερώσαμε λοιπόν τον δήμαρχο για την θέση μας αυτή και του επισημάναμε ότι δεν έχει την εξουσιοδότηση της παράταξής μας για να υποβάλλει τέτοια πρόταση.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και η κα Σπυρίδου Ρ. επικεφαλής της παράταξης ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ.

Καμιά απόφαση δεν ελήφθη στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτό.

Οι δύο παρατάξεις αποτελούν ισχυρή πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος δεν έχει καμιά εξουσιοδότηση να υποβάλλει τόσο σημαντικές και κρίσιμες για την τοπική κοινωνία προτάσεις, χωρίς την έγκριση της τοπικής κοινωνίας και κυρίως χωρίς την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

Εάν ο δήμαρχος ήθελε να προχωρήσει στην κατασκευή ΧΥΤΑ, τότε θα έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και εφ’ όσον η τοπική κοινωνία συμφωνήσει, να υπάρξει αντίστοιχη απόφαση δημοτικού συμβουλίου και στην συνέχεια ο δήμαρχος να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα την εν λόγω πρόταση.

Τίποτα από αυτά δεν έγινε.

Ο δήμαρχος για άλλη μια φορά απαξιώνει τον θεσμικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί, ενώ ταυτόχρονα προσβάλλει το δημοτικό συμβούλιο και τους πολίτες.

Είναι υπόλογος απέναντι στους δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες του δήμου.

Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον.

Οι πολίτες είναι εδώ και θα τον κρίνουν αυστηρά.