Δεν τίθεται θέμα κάλυψης Γης Υψηλής Παραγωγικότητας για τους σχεδιαζόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην περιοχή της Εορδαίας διαβεβαιώνει σχετικά η Επιχείρηση και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Ειδικότερα, σε έγγραφο που προσκόμισε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Βουλή – υπογεγραμμένο από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Μαύρο – επισημαίνεται ότι “η συντριπτική πλειοψηφία των εκτάσεων για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι στις αποθέσεις των Ορυχείων, εκτάσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Αυτό εξάγεται και βάσει του χαρακτήρα τους, της προέλευσής τους, της χημικής σύστασης των αποθέσεων με σχεδόν απουσία οργανικού άνθρακα και θρεπτικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε και με δύο σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 2487/2017 και 2488/2017). Με αυτές το ΣτΕ όρισε σαφώς ότι οι αποθέσεις των Ορυχείων της Μεγαλόπολης δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως Γη Υψηλής Παραγωγικότητας”.

Ταυτόχρονα, ο Υφυπουργός τονίζει πως το αναπτυξιακό σχέδιο για την μεταλιγνιτική εποχή θα έχει ως βασικό πυλώνα τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας και οπωσδήποτε των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Προσθέτει δε, πως μετά την υλοποίηση του masterplan, η οικονομία των περιοχών η οποία σήμερα βασίζεται στην εξόρυξη λιγνίτη, θα έχει μετασχηματιστεί και ο πρωτογενής τομέας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.