Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 19024 ΚΥΑ (ΦΕΚ 915β/17-3-2020 απόφαση, πλέον στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται η πώληση ειδών διατροφικών ειδών πρωτογενούς τομέα. Απαγορεύεται η εμπορία βιομηχανικών προϊόντων ( κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ένδυση, υπόδηση και λοιπών προϊόντων ΚΑΔ 4782, ΚΑΔ 4789) με εξαίρεση των χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας.

Ο Δήμος Κοζάνης για την αποφυγή συγχρωτισμού θα προβεί σε συνοπτική και επιτόπου επανατοποθέτηση των εκθετών της Λαϊκής Αγοράς Αριστοτέλους, αυξάνοντας τις αποστάσεις ασφαλείας, μεταξύ των πάγκων.

Οι εκθέτες των λαϊκών θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως. Θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και ιδιαίτερα με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά.

Οι καταναλωτές πρέπει να αποφεύγουν να συνωστίζονται στους διαδρόμους όπως και μπροστά από τους πάγκους και να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 2μέτρων. Κατά τη διάρκεια της διαλογής των προϊόντων και της συναλλαγής, θα πρέπει να φοράνε γάντια μιας χρήσης. Επίσης συνίσταται η συχνή απολύμανση των χεριών.

Σημειώνουμε, ότι ο Δήμος Κοζάνης, θα βρίσκεται σε επαφή με το σύνολο των εκθετών των λαϊκών του Δήμου, όπως και το προηγούμενο διάστημα με μηνύματα SMS. Στο χώρο της Λαϊκής θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα μεριμνά για την εφαρμογή των παραπάνω.

Οι λαϊκές αγορές αποτελούν υπαίθριες ανοικτές αγορές στις οποίες μπορούν να διαθέτουν σε επάρκεια και ποιότητα φρέσκα διατροφικά προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό.

Η ασφάλεια και η προστασία όλων μας αποτελεί ύψιστη υποχρέωση.