Κανονικά θα γίνεται, κάθε Σάββατο, με συγκεκριμένα προϊόντα κι εμπορεύματα η Λαϊκή Αγορά.