Τον καθαρισμό και το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων ξεκίνησε με ειδικό όχημα ο Δήμος Εορδαίας.