Σε εφαρμογή απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών το EXPRESS ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ θα παραμείνει κλειστό για το διάστημα από 23 Μαρτίου έως και 31 Μαρτίου 2020.

Όλα τα οχήματα έχουν παράταση στο ΚΤΕΟ τους έως 30 Απριλίου 2020.

Στο τέλος του μήνα θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΚΤΕΟ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ EXPRESS ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ