Στα λευκά οι στέγες των σπιτιών στην Κοζάνη. Σημερινές φωτογραφίες, με λήψη από το κέντρο της πόλης, προς όλες τις πλευρές της.