Ο Εθνικός Ύμνος κι ο Ακάθιστος Ύμνος ακούστηκαν στην Ιστορική Έδρα του Δήμου Κοζάνης, την Αιανή, προς τιμή των Αγωνιστών του 21.