Σημερινές (25/3) εικόνες, ώρα 18.00μ.μ., από κεντρικούς δρόμους της Κοζάνης. Βίντεο αναγνώστη ο οποίος και κινήθηκε για έναν από τους λόγους που προβλέπεται από τη βεβαίωση μετακίνησης.