Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στη μετατροπή τριών κόμβων διαχειριζόμενων με φωτεινούς σηματοδότες σε τετρασκελείς ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον κατασκευασμένο  κατά τα έτη 2014-2015 δρόμος της Δυτικής Εορδαίας προχωρά η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. Ο συγκεκριμένος δρόμος φέρει σε τρεις θέσεις διασταύρωσής του με άλλους δρόμους της περιοχής, κόμβους με φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας. Οι κόμβοι αυτοί χωροθετούνται: στην αρχή της οδού Δυτικής Εορδαίας α)  στον υφιστάμενο κόμβο στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό με αριθμό 3, στη νότια είσοδο της Πτολεμαΐδας, β) στη διασταύρωση της οδού Δυτικής Εορδαίας με τον οικισμό της Ασβεστόπετρας (κυκλικός κόμβο) και γ) στη διασταύρωση της οδού Δυτικής Εορδαίας με τον οικισμό της Άρδασσας (κυκλικός κόμβος). Η ρύθμιση της κυκλοφορίας με τον τρόπο αυτό, πέραν του ότι δεν προσφέρει στους πολίτες τη βέλτιστη χρήση του οδικού δικτύου, προκαλεί επιπρόσθετα διαρκή προβλήματα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας που έχει την ευθύνη της συντήρησής τους, τα οποία σχετίζονται τόσο με τις συχνές φθορές του εγκατεστημένου εξοπλισμού, όσο και με αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Έτσι λοιπόν η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας προχωρά στην υλοποίηση του έργου, μέσω της προαναφερόμενης τροποποίησης. Το έργο προϋπολογισμού 210.000 €, όπου περιλαμβάνονται όλες οι χωματουργικές εργασίες,εργασίες αποχέτευσης-αποστράγγισης, φωτισμού, σήμανσης και εκτίμηση δαπάνης απαλλοτρίωσης, θα υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης.

kozan.gr