Σημερινές εικόνες από κεντρικά σημεία της Πτολεμαίδας. ΄Ώρα λήψης βίντεο 10 π.μ..