Σημερινές (Δευτέρα 30 Μαρτίου) εικόνες από κεντρικούς δρόμους της Κοζάνης. Βίντεο αναγνώστη ο οποίος και κινήθηκε για έναν από τους λόγους που προβλέπεται από τη βεβαίωση μετακίνησης.