Το ΙΕΚ VOLTEROS έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκπαίδευσης με εξαιρετικό αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο επίτευξης των στόχων κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και σε οικονομίες κλίμακας που σχεδόν τριπλασίασαν τις ανθρωποώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον πελάτη μας σε σχέση με την κλασσική μέχρι σήμερα διαδικασία εκπαίδευσης στην αίθουσα. Επίσης πέραν των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναπτύσσει   και ένα μίγμα εργαλείων αξιολόγησης και πιστοποίησης, ως μαθησιακού αποτελέσματος, των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση τους.

Οι μορφές τηλεκπαίδευσης που θα εφαρμόζει το ΙΕΚ VOLTEROS είναι:

 • Η Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση (Synchronous E- Learning)
  Στη σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες, την ίδια χρονική στιγμή βρίσκονται ο καθένας στο δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι, κέντρο εκπαίδευσης κλπ.) και με τη βοήθεια λογισμικού και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης συμμετέχουν σε μια «εικονική αίθουσα» διδασκαλίας. Μερικές από τις δυνατότητες που διατίθενται στους συμμετέχοντες στην «εικονική αίθουσα» είναι:

  1. η μελέτη υλικού που εκείνη τη στιγμή ο εκπαιδευτής παρουσιάζει.
  2. η ύπαρξη ηλεκτρονικού πίνακα που οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν συνεργατικά για να λύσουν ένα πρόβλημα.

  3. συμμετοχή σε συζητήσεις κλπ.

 • Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση (Asynchronous E- Learning)
  Στην ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό οπουδήποτε κι οποτεδήποτε, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με την είσοδό τους στο σχετικό λογισμικό έχουν τη δυνατότητα (ασύγχρονης) επικοινωνίας κι ανταλλαγής απόψεων με τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ή με τον εκπαιδευτή.
 • Μικτή ηλεκτρονική εκπαίδευση (Blended E – Learning)
  Στη μικτή μορφή εκπαίδευσης ένα ποσοστό της εκπαίδευσης υλοποιείται με το συμβατικό τρόπο και το υπόλοιπο με ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning).
  Η μορφή του εκπαιδευτικού σχεδίου της μικτής εκπαίδευσης είναι όμοια με αυτήν που παραδοσιακά υλοποιείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
H ομάδα του ΙΕΚ VOLTEROS, διαρκώς πρωτοπόροι στη χρήση κάθε τεχνολογικής δυνατότητας για την άρτια επαγγελματική κατάρτιση, είναι έτοιμη να προσφέρει στους σπουδαστές της, όλες τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες – ηλεκτρονικές σημειώσεις – πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό “μένοντας σπίτι” “μένοντας υγιείς”

Πληροφορίες:
web: https://www.facebook.com/iekvolteros/photos/a.742586695886679/2055075614637774/?type=3&theater
e-mail: [email protected]
Τηλ. Κέντρο: 24610.28197