Δωρεάν Σεμινάριο 7 ημερών για αυτοαπασχολούμενους όλων των κλάδων (Δικηγόρους, Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Λογοθεραπευτές κλπ)  Έναρξη 6-4-2020
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απομακρυσμένης εργασίας, διαχείριση αρχείων και φακέλλων στο CLOUD, εξ αποστάσεως επεξεργασία εγγράφων και πινάκων με τρίτους μέσω του Office 365, τηλεδιασκέψεις, meeting rooms, διαμοιρασμός οθόνης (Screen Share), Free Cloud VoIP Phone – Απομακρυσμένο τηλεφωνικό κέντρο κ.ά.
Πληροφορίες