Γιατον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Οι Βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το κείμενο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών επαγγελμάτων Ν. Κοζάνης και του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια με το οποίο ζητείται η αναστολή της λειτουργίας του εργοταξίου κατασκευής της Μονάδας ΑΗΣ Πτολεμαΐδας να συνοδευτεί με τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την επιβίωση των εργαζομένων και μικρών επαγγελματιών και των οικογενειών τους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Αθήνα 31/3/2020

Οι καταθέτοντες βουλευτές