Σημερινές εικόνες από κεντρικούς δρόμους της Κοζάνης, λίγο μετά τις 14:00. Βίντεο αναγνώστη ο οποίος και κινήθηκε για έναν από τους λόγους που προβλέπεται από τη βεβαίωση μετακίνησης.