Το Κέντρο δια βίου Μάθησης VOLTEROS  με εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης υλοποιεί το πρόγραμμα ενίσχυσης με 600€ ανά δικαιούχο για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εκπαιδευτικών vouchers σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.
Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα:
 • Δικηγόροι
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή
 • Ασκούμενοι δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Δικαστικοί επιμελητές
 • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
 • Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
 • Οικονομολόγοι /Λογιστές
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (με μπλοκάκι ΠΥ)
 •  Ερευνητές
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Ψυχολόγοι
 • Ειδικοί θεραπευτές
 • Διαιτολόγοι

Διάρκεια προγράμματος: Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

Εκπαιδευτικό επίδομα: 600€ (σε 2 δόσεις)

Παρέχεται Διεθνής Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν το Κε.Δι.Βι.Μ 2 VOLTEROS για την κατάρτισή τους θα λάβουν, εντελώς δωρεάν, ακόμα μία πιστοποίηση, ως δώρο από το Ινστιτούτο!