Δεδομένου ότι τόσο οι αποφάσεις όσο και οι ευθύνες είναι ιστορικές, θα πρέπει οι εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας να βρουν φορείς και κοινωνία στις επάλξεις. Είναι επιβεβλημένη η έκτακτη σύγκλιση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να σχεδιαστούν οι ενέργειες και να υπάρξει ομόφωνη δέσμευση αντίδρασης απέναντι στο «έγκλημα» που επιχειρείται. Το Π.Σ Δυτικής Μακεδονίας έχει απόφαση μόνο για την πώληση του 17% της Δ.Ε.Η που βρίσκεται στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ και για την μεταφορά ποσοστού 34% της Δ.Ε.Η Α.Ε και των κοινωφελών επιχειρήσεων ύδρευσης στην εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (Ε.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τον Ν.4389/2016 και σε καμία περίπτωση η απόφαση που ελήφθη δεν αφορούσε στο ξεπούλημα του ενεργειακού και υδάτινου πλούτου της Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με παρόντες όλους τους εμπλεκόμενους, αν κάποτε αποφασίσουμε να μιλήσουμε και να πράξουμε χωρίς κομματικές ή άλλες ατζέντες.

Aπό το facebook της πρώην Αντιπεριφειάρχη Ενέργειας