Σημερινές (Τρίτη 7  Απριλίου) εικόνες από διάφορα σημεία της Πτολεμαΐδας.Βίντεο αναγνώστη ο οποίος και κινήθηκε για έναν από τους λόγους που προβλέπεται από τη βεβαίωση μετακίνησης.