Σημερινές εικόνες (Πέμπτη 9 Απριλίου) από κεντρικούς δρόμους της Κοζάνης, λίγο μετά τις 09.45 π.μ. Βίντεο αναγνώστη ο οποίος και κινήθηκε για έναν από τους λόγους που προβλέπεται από τη βεβαίωση μετακίνησης.