Ευχαριστήρια επιστολή του Κέντρου Υγείας Κοζάνης (πρώην ιατρεία ΙΚΑ) .