Εκλάπη, ξημερώματα Πέμπτης, από τον Κρόκο Κοζανης. Πινακίδα κυκλοφορίας ΚΖΗ 5777. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.