Πρόσληψη 2 Κτηνιάτρων Π.Ε. και 10 Γεωπόνων Π.Ε. για το υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνη.