Χωρίς να φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα και την τεχνολογική επάρκεια να υλοποιήσει έργο ψηφιοποίησης, όπως αποδεικνύεται και από παλαιότερες προσκλήσεις προς εξειδικευμένες εταιρείες ώστε να ψηφιοποιήσει το δικό του αρχείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ετοιμάζεται να αναλάβει αντίστοιχο έργο σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία και πιθανώς σε ολόκληρη τη χώρα.

Από πρόσφατη απόφαση του δήμου Γρεβενών, που έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στην αγορά τεχνολογίας, προκύπτει πως το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και τίτλο πράξης «Δημιουργία βάσης δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στη Δυτική Μακεδονία». Στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου των οικοδομικών αδειών των ΥΔΟΜ Βοΐου, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Εορδαίας και η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την ευκολότερη αναζήτηση αυτών και τη λήψη αντιγράφων.

Στην αγορά πληροφορικής επισημαίνουν πως με σειρά αποφάσεων της σημερινής κυβέρνησης και προηγούμενων κυβερνήσεων έχουν ανατεθεί απευθείας στο ΤΕΕ ορισμένα τεχνολογικά έργα όπως ο περίφημος «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», κ.α. τα οποία είναι γνωστό πως δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει, αλλά θα αναθέσει την ολοκλήρωσή τους σε τρίτους. Τώρα εμφανίζεται να θέλει να παίξει το ρόλο του ενδιάμεσου και σε έργα ψηφιοποίησης των πολεοδομιών, τα οποία επίσης δεν μπορεί να υλοποιήσει.

Μάλιστα το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ ζήτησε από τους δήμους της περιφέρειας να εγκρίνουν, όπως έπραξε ήδη ο δήμος Γρεβενών, την χρήση του αρχείου των οικοδομικών αδειών προκειμένου το πρώτο να υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης του έργου ψηφιοποίησης των πολεοδομιών.

Γιατί άραγε πρέπει οι εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοια έργα να περάσουν από το ΤΕΕ αναρωτιούνται στην αγορά…

Ο Χαμαιλέων Της Αγοράς euro2day.gr