Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/06/2020-11/06/2020

Επικοινωνία: 24610 54305, 24610 54265

Κλικ εδώ για την προκήρυξη