Ο Δήμος Βοΐου, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσν Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)

 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)

 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)

 • Στατικές (8)

 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)

 • Συγκοινωνιακών έργων (10)

 • Υδραυλικών (13)

 • Ενεργειακών (14)

 • Τοπογραφίας (16)

 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)

 • Γεωτεχνικές (21)

 • Εδαφολογικές (22)

 • Δασικές (24)

 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)

 • Περιβαλλοντικές (27)

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών) για το έτος 2017, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Βοΐου έως και τις 20-04-2017.

Πληροφορίες στο τηλ. 2465350211 / 50205 κ. Χαλτογιαννίδη Νικόλαο.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.