Σχετ.: Η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 (ΦΕΚ 2401 τεύχος Β΄/17-06-20

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, οι λαϊκές αγορές του Δήμου Σερβίων θα λειτουργήσουν με όλους τους αδειοδοτημένους πωλητές, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α . Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών

Εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και όλων εκείνων των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος Ελευθερίου