Οι αναβληθείσες, λόγω της πανδημίας, εκλογές της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Ιουλίου και ώρα 11 πμ.
1. Απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ
2. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
3. Εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 19 Ιουλίου
Κατά τη διαδικασία των εκλογών θα τηρηθούν αυστηρά οι υγειονομικοί κανόνες όπως αυτοί καθορίζονται από την Πολιτεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο