Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 05-07-2020 κατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄ στην Περιφερειακή Οδό Γρεβενών από τη συμβολή της με την Εθν. Οδό Γρεβενών-Τρικάλων έως και την συμβολή της με την Παλ. Εθν. Οδό Γρεβενών-Κοζάνης, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

?Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ως εξής:

1. Για τα ΙΧΕΑ και ΙΧΦ κάτω των 3.5τ, τα οποία κινούνται επί της Εθν. Οδού Γρεβενών-Τρικάλων με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Γρεβενά, η κυκλοφορία τους θα εκτρέπεται στο ύψος της συμβολής με την Περιφερειακή Οδό, αριστερά επί της Περιφερειακής Οδού.


2. Για όλα τα οχήματα, τα οποία κινούνται επί της Περιφερειακής Οδού με κατεύθυνση από Καλαμπάκας προς Παλ. Εθν. Οδό Γρεβενών – Κοζάνης, η κυκλοφορία τους θα εκτρέπεται στο ύψος της συμβολής με την Εθν. Οδό Γρεβενών-Τρικάλων, δεξιά επί της Εθν. Οδού Γρεβενών-Τρικάλων .

3. Για όλα τα οχήματα, τα οποία κινούνται επί της Παλ. Εθν. Οδού Γρεβενών – Κοζάνης με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Γρεβενά, η κυκλοφορία τους θα εκτρέπεται στο ύψος της συμβολής με την Περιφερειακή Οδό, ευθεία επί της Κ. Ταλιαδούρη.

4. Για τα ΙΧΦ άνω των 3,5τ και αγροτικά μηχανήματα, τα οποία κινούνται επί της Παλ. Εθν. Οδού Γρεβενών-Κοζάνης με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Γρεβενά, η κυκλοφορία τους θα εκτρέπεται στην συμβολή με την Περιφερειακή Οδό, αριστερά επί της Περιφερειακής Οδού και δυνατότητα εξόδου προς την πόλη των Γρεβενών είτε μέσω της οδού Αγίου Αχιλλίου, είτε μέσω της Επαρχ. Οδού Γρεβενών-Ιωαννίνων (τέρμα της Περιφερειακής Οδού – διασταύρωση κοιμητηρίων).