Ζητούνται οδηγοί με δίπλωμα Γ’ και Ε’ κατηγορίας με έδρα την Κοζάνη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977784257