Τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ!

Είσαι ΕΠΙΤΥΧΩΝ;

Εκδήλωσε ενδιαφέρον για τα τμήματα εκπαίδευσης που διοργανώνει το ΕΛΚΕΔΙΜ Κοζάνης.
Αξιοποίησε το δικαίωμα σου για κατάρτιση 150 ωρών και απόκτησε
Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Πληροφορικής, εφόδιο απαραίτητο για την αγορά εργασίας
Γιατί να επιλέξεις το ΕΛΚΕΔΙΜ ως πάροχο κατάρτισης?

Γιατί προσφέρει
 
Ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες με άριστα αποτελέσματα
Εμπειρία, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα και αξιοπιστία
Άριστες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας υγείας
Σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Κατοχύρωσε την θέση σου
σήμερα

Πληροφορίες www.kozani.elkedim.gr & 2461027001