Την ανάγκη για επίσπευση κατά 6 μήνες των «εξόδων» (μετρητικών-ρυθμιστικών σταθμών) σε Λιβαδειά, Πορειά και Περδίκκα, επισημαίνει η ΔΕΔΑ στην τοποθέτησή της στη διαβούλευση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030 από τον ΔΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τη ΔΕΔΑ, αν οι τρεις «έξοδοι» υλοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τότε θα είναι αδύνατη η τροφοδοσία τελικών πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των δικτύων διανομής. Επομένως, πρέπει να έρθουν κατά μισό χρόνο νωρίτερα, ώστε οι συνδέσεις να ξεκινήσουν παράλληλα με την ανάπτυξη των δικτύων.

Τα δεδομένα για τη Λιβαδειά

Επεξηγώντας αναλυτικά τα δεδομένα για την πόλη της Λιβαδειάς, η εταιρεία σημειώνει ότι με βάση την υφιστάμενη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού της σχήματος, υπάρχει υποχρέωση για την ολοκλήρωση των δικτύων των έργων της μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Κατά την ίδια χρονική περίοδο η εταιρεία προγραμματίζει την κατασκευή συνδέσεων τελικών πελατών στην πόλη.

Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έθεσε ως όρο για τη δημοπράτηση του έργων κατασκευής του δικτύου και των συνδέσεων καταναλωτών της Λιβαδειάς, να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση, εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ, της κατασκευής του μετρητικού και ρυθμιστικού σταθμού που θα τροφοδοτεί την πόλη.

‘Ομως, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο, το πέρας της κατασκευής του σταθμού προβλέπεται για το Μάρτιο του 2022, οπότε και λήγει η περίοδος του κατασκευαστικού έργου της ΔΕΔΑ στην πόλη. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής τόυ εν λόγω δικτύου διανομής, θα είναι αδύνατη η τροφοδοσία Τελικών Πελατών.

Επίσπευση και του σταθμού CNG στην Πορειά

Η ΔΕΔΑ επισημαίνει πως, για τους ίδιους λόγους που ισχύουν στην περίπτωση της Λιβαδειάς, αποτελεί ζωτική ανάγκη να επιταχυνθούν και οι «έξοδοι» στην Πορειά και την Περδίκκα Εορδαίας. Το ίδιο ισχύει και για τον σταθμό CNG στην Πορειά.

Όπως είναι γνωστό, ο μετρητικός-ρυθμιστικός σταθμός στην Πορειά θα αναλάβει την παροχή φυσικού αερίου, μέσω του αγωγού ΤΑΡ, στα δίκτυα διανομής που θα αναπτύξει η ΔΕΔΑ στις πόλεις Καστοριά, Άργος Ορεστικόν και Μανιάκι. Ο σταθμός CNG θα εξυπηρετεί τα δίκτυα διανομής στα Γρεβενά.

Συγχρονισμός «εξόδων» και δικτύων διανομής

Για να «κερδηθεί η μάχη με τον χρόνο», και τα έργα να ολοκληρωθούν έγκαιρα, ο προγραμματισμός της ΔΕΔΑ είναι η κατασκευή των δικτύων διανομής να ξεκινήσει ένα χρόνο περίπου νωρίτερα από την ολοκλήρωση της «εξόδου» και του σταθμού CNG. Με στόχο, όταν ολοκληρωθούν οι δύο υποδομές, τα δίκτυα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, ώστε η τελική φάση ανάπτυξής τους να προχωρήσει παράλληλα με την υλοποίηση συνδέσεων τελικών καταναλωτών (κατοικιών και επιχειρήσεων).

Ανάλογος συγχρονισμός πρέπει να υπάρξει και με την ολοκλήρωση της «έξοδου» την Περδίκκα Εορδαίας, η οποία και πάλι μέσω του αγωγού ΤΑΡ, θα αναλάβει την παροχή αερίου στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, για χρήση στις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης(Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο) καθώς και σε δίκτυα διανομής (Φλώρινα).

Τέλος, αναφορικά με την «έξοδο» στην περιοχή του Άσπρους, η ΔΕΔΑ σημειώνει στη διαβούλευση πως θα εξετάσει την τροφοδότηση μέσω αγωγού των πόλεων Βέροια και Γιαννιτσά, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης του εν λόγω μετρητικού-ρυθμιστικού σταθμού.

Κώστας Δεληγιάννης
[email protected]

www.worldenergynews.gr